Pondělí 2. postního týdne

Ježíš řekl svým učedníkům: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám.“ [Lk 6,36-38]

Říká se sice, co je malý, to je milý – ale neplatí to o člověku. Malý český člověk jistě není nikomu milý. Naopak, milý je všem ten, který je velkorysý, který má velké srdce.

Odevdat se Bohu, odevzdat se Ježíši, je zásadní krok na cestě k velkorysosti. Pokud jej uděláme, pak Bůh sám v nás buduje velkorysost.