Svátek Stolce sv. apoštola Petra (čtvrtek 1. postního týdne)

Vaše duchovní představené vybízím – já sám duchovní představený jako oni, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: paste Boží stádce vám svěřené a vykonávejte nad ním dohled, ne proto, že musíte, ale dobrovolně, jak to chce Bůh, ne pro špinavý zisk, ale ochotně; ne jako dědiční páni ve svém údělu, ale buďte svému stádci vzorem. Až se pak objeví nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy. [1 Petr 5,1-4]

Apoštol žádá čistotu úmyslu.

Čistota úmyslu je důležitá vždy. Dvakrát tolik však všude tam, kde je člověk nadřízen druhým a mluví jim do života v duchovní oblasti.

Nestačí tedy zpytovat, co jsme formálně udělali špatně. Je třeba, abychom kriticky zhodnotili své úmysly a dle toho ev. změnili přístup tam, kde jsme falešní.