Zamyšlení o volnosti a svobodě

Majetek (prostředky k životu atp.) osvobozuje ve smyslu, že dává volnost…

Není to tedy práce sama o sobě, co osvobozuje. Nucená práce nijak neosvobozuje.

Jakkýmkoli způsobem nucená.

Až teprve práce, která je relevantně odměněna – a je svobodně vybrána, zvolena – může pomoci k tomu svobodně uspořádat a budovat svůj život.

Majetkové zabezpečení tedy dává člověku volnost, vnější svobodu.

Vnitřně jej však může poutat a způsobovat mu ještě větší vnitřní nesvobodu, než je/byla ta vnější, kdy člověk žije v chudobě nebo v otroctví.

Vnitřní svobodu dává až teprve poctivý, vytrvalý, upřímný duchovní život.