Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést.

Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy.

On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít.

On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí.
Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“[Jan 16,12-15]

Čas Církve, od jejích počátků, je časem Ducha sv. Na všem dobrém, co vidíme v Církvi od jejího zrození, můžeme pozorovat a chápat působení Božího ducha, Ducha svatého.

Kéž nás Sám osvítí – abychom to vůbec byli schopni pobírat a chápat. Amen.